Yönetim Kurulu


Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

Doç Dr. Mehmet ÖZALP

 Müdür

Doç Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal GÜMÜŞ

 Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN

 Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU

 Üye
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali KESKİN  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK  Üye
Öğr. Gör. Hakan TAŞKAYA  Üye

 

2018/1 Nolu Yönetim Kurulu kararları için tıklayınız.