Uluslararasılaşmada Kurum Gösterge Raporu


Uluslararasılaşma
  2015 2016 2017
URAP Sıralaması 110 112 105
Webometrics  - 5417 6709
 Erasmus Gelen öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği)  1 - -
 Erasmus Gelen öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma)  - - -
 Erasmus Giden öğrenci sayısı (Öğrenim ve staj hareketliliği)  26 25 14
 Erasmus Giden öğretim elemanı sayısı (Ders verme ve eğitim alma)  12 15 18
 Farabi Gelen Öğrenci Sayısı  1 2 -
Farabi Giden Öğrenci Sayısı  44 31 42
Mevlana gelen öğrenci sayısı  1 2 -
Mevlana Giden Öğrenci Sayısı  1 1 -
 Mevlana Gelen öğretim elemanı  13 - 5
 Mevlana Giden öğretim elemanı 7 - 1