Üniversitemiz Erasmus+ ve ESC Programları Danışma Kurulu 2020 Yılı Toplantısında temsil edildi

24 Aralık 2020, Perşembe 267

Artvin Çoruh Üniversitesi Erasmus+ Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN, aralarında Milli Eğitim Bakanlığı, Tübitak ve TÜSİAD gibi Türkiye’de faaliyet gösteren 100 seçkin kurum ve kuruluşun temsil edildiği Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ ve ESC Programları Danışma Kurulu 2020 Yılı Toplantısına katıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da toplantıya katılarak görüşlerini paylaştılar. Toplantıda, kamu kurumlarından yükseköğretim kurumlarına, spor federasyonlarından sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 100’ü aşkın kurum ve kuruluştan temsilciler, Erasmus+ ve ESC Programlarının yürütülmesine ilişkin önerilerde bulundular.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı konuşmasında, ülkemizde uygulanan Erasmus+ ve ESC programları kapsamında 2004 yılından 2020 Aralık ayına kadar olan sürede 36 bin projeye toplam 1.4 Milyar Avro tahsis edilerek 550 bini ülkemiz vatandaşı olmak üzere 700 bin katılımcının programlardan yararlandığını ve Programların Türkiye-AB ilişkilerine sunduğu kayda değer katkıyı vurguladı.  Oluşan başarının devam ettirilmesi ve Erasmus+ Programının daha etkin yürütülmesi adına eğitim, gençlik ve spor sektörü temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulunun görüş ve önerilerinin öneminin altını çizdi. Üniversitemiz adına Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN,  2021 yılında danışma kurulunun faaliyetlerinin koordine edilmesi için oluşturulan Divan Kuruluna seçildi. Toplantı Danışma kurulunun 2021 yılında daha etkin faaliyetler göstermesi temennisiyle son buldu.